Actievoorwaarden en spelregels Like&Win

Dit zijn onze actievoorwaarden voor onze Like & Win acties.

 1. Winacties worden uitgeschreven door FENTO onder de handelsnaam FENTO Knee Protection B.V. gevestigd te Amsterdam. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie hebt gegeven op een Like & Win actie, of indien van toepassing, wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.
 7. De looptijd van de actie is 14 dagen. Op de actie met de drie Huis&Tuin waardebonnen van 50,- euro kun je reageren tot 6 juli 2020. Deze actie is alleen van toepassing op Nederland.
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen of via een PB op de social media pagina waarmee is gereageerd
 11. FENTO kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door FENTO voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door FENTO.
 16. FENTO handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met FENTO. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.